Advokat Rune Selbo 

 

 

Vold

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med forsvareroppdrag i voldssaker.

Vi bistår også fornærmede som bistandsadvokat. Slike straffesaker reiser ofte spørsmål om berettiget harme, selvforsvar (nødverge), nødrett mv, og grensedragningen mellom legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse er viktig for spørsmålet om straffens lengde.

Vi kan bistå deg som forsvarer på alle trinn av saken.